Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Chemiczne czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania

szt.
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania domu z osadów kamienia kotłowego, rdzy i zanieczyszczeń eksploatacyjnych za pomocą specjalistycznej chemii. W celu utrzymania isntalacji centralnego ogrzewania w dobrym stanie chemiczne czyszcz
Szukaj