Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Demontaż lamp i kinkietów

szt.
Dodaję do wyceny
W zakres usługi demontażu lampy i kinkietów wchodzi zdemontowanie oprawy od powierzchni ściany, sufitu lu podłogi oraz odkręcenie od listew instalacyjnych, odłączenie przewodów i zabezpieczeniu przewodów elektrycznych taśmą izolacyjną.
Szukaj