Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Demontaż wyłączników i gniazdek elektrycznych

szt.
Dodaję do wyceny
Demontaż wyłączników i gniazdek elektrycznych polega na ich odkręceniu od puszek instalacyjnych, odłączeniu przewodów i zabezpieczeniu przewodów elektrycznych taśmą izolacyjną. Do wyceny usługi należy podać możliwie precyzyjną ilość wyłączników i gniazdek elektrycznych będących przedmiotem z demontażu.
Szukaj