Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Konserwacja antykorozyjna - sam. osobowy

szt.
Dodaję do wyceny
Konserwacja antykorozyjna - samochód osobowy

Co wchodzi w zakres usługi?

Konserwację pojazdów samochodowych prowadzi się głównie w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu czynników zewnętrznych na samochód, przeciwdziałania przedwczesnemu zużyciu elementów pojazdu oraz przede wszystkim w celu ochrony pojazdu przed korozją.
Przed przystąpieniem do konserwacji podwozia demontujemy wszystkie elementy utrudniające jej wykonanie tj. plastikowe elementy osłaniające podwozie, progi i nadkola oraz w zależności od konstrukcji odkręcamy lub zabezpieczamy układ wydechowy, przewody i linki hamulcowe. Następnie specjalistycznymi preparatami chemicznymi myjemy podwozie usuwając wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Kolejną czynnością jest piaskowanie lub mechaniczne oczyszczenie ognisk korozji. Po oczyszczeniu podwozia
z rdzy nakładamy antykorozyjny środek penetrujący którego zadaniem jest zahamowanie rozwoju korozji oraz możliwie najszersza neutralizacja rdzy poprzez utworzenie adsorbcyjnej warstwy ochronnej. Miejsca nie całkowicie oczyszczone z korozji zabezpieczamy dodatkowo farbą przeznaczoną do gruntowania, która stanowi antykorozyjną powłokę podkładową. Ostatnim krokiem zabezpieczenia podwozia przed korozją i jej przykrymi konsekwencjami jest napylenie za pomocą specjalnych dozowników, dyszy oraz pistoletów ciśnieniowych środka konserwującego podwozie. Tak naniesiona ochronna warstwa (zalecane 2 - 3 mm) środka do konserwacji powinna schnąć w ciepłym pomieszczeniu ok. 12 godzin, a po jego wyschnięciu można dopiero przystąpić do montażu zdemontowanych elementów osłaniających podwozie, progi i nadkola. Usługa obejmuje konserwację podwozia wraz z profilami zamkniętymi podłużnic.
Kompleksowa konserwacja antykorozyjna samochodu obejmuje również naniesienie powłoki (na bazie wosku) antykorozyjnej drzwi, profili klapy oraz maski, a także profili zamkniętych - progów. Ponadto podobnie jak konserwację podwozi wykonujemy konserwację błotników oraz komory silnika - dodatkowo zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie przewodów gumowych.

Czego nie obejmuje wykonanie usługi?

Jeśli w trakcie oczyszczania podwozia z ognisk korozji wystąpi przedziurawienie blachy, wówczas naprawa blacharska takiego uszkodzenia nie będzie wykonana w ramach niniejszej usługi.
Podobnie w przypadku gdy uszkodzenia progów kwalifikują je do wymiany, taka wymiana progu zewnętrznego czy odbudowa progu wewnętrznego nie zostaną wykonane w ramach niniejszej usługi.

Szukaj