Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Korepetycje z chemii dla studentów, lekc. grupowa

lekcja
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje 60-minutową lekcję do 1 studenta w grupie z 4-6 osób z chemii do studentów. Lekcja się odbywa u nauczyciela. Dodaj opcję dojazdu do klienta, jeśli lekcja powinna się odbyć u ucznia, lub online dla lekcji przeprowadzanych za pomocą Skype i tablicy wirtualnej.
Szukaj