Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Kurs j. chińskiego, poziom A1-B1

semestr
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje 1 semestr nauki języka chińskiego na poziomach A1, A2, B1. Przed rozpoczęciem kursu każdy z uczniów otrzymuje test do ustalenia dokładnego poziomu. Semestr się składa z 56 lekcji po 45 minut. Do wyboru Zleceniodawcy są dwa tryby zajęć: 1 raz w tygodniu 4 lekcje lub 2 razy w tygodniu po 2 lekcje. Zajęcia się odbywają stacjonarnie w placówce szkoleniowej. Wybierz dodatkową opcję kursu online, jeśli chcesz odbyć kurs przez internet bez lekcji stacjonarnych.
Szukaj