Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Kurs j. chińskiego, poziom C2

semestr
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje 1 semestr nauki języka chińskiego na poziomie C2. Semestr się składa z 56 lekcji po 45 minut. Do wyboru Zleceniodawcy są dwa tryby zajęć: 1 raz w tygodniu 4 lekcje lub 2 razy w tygodniu po 2 lekcje. Zajęcia się odbywają stacjonarnie w placówce szkoleniowej. Wybierz dodatkową opcję kursu online, jeśli chcesz odbyć kurs przez internet bez lekcji stacjonarnych.
Szukaj