Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Kurs konwersacyjny z j. chińskiego, poziom B1-C1

semestr
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje 1 semestr kursu konwersacyjnego z języka chińskiego na poziomach B1, B2 i C1. Semestr się składa z 28 lekcji po 45 minut. Zajęcia się odbywają 1 raz w tygodniu po 2 lekcje stacjonarnie w placówce szkoleniowej. Wybierz dodatkową opcję kursu online, jeśli chcesz odbyć kurs przez internet bez lekcji stacjonarnych.
Szukaj