Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Malowanie ściany dwukrotnie, 1 kolor

Malowanie ściany dwukrotnie, 1 kolor
m2
Dodaję do wyceny
Malowanie ściany dwukrotne farbami emulsyjnymi lub akrylowymi usługa polega na podwójnym pomalowaniu wałkiem lub pędzlem ściany. Do wyceny usługi należy podać sumę powierzchni ścian w metrach kwadratowych do pomalowania farbą emulsyjną lub akrylową. Od wyliczonej powierzchni nie należy odejmować powierzchni okien i drzwi gdyż prace w ich okolicach są często bardziej pracochłonne i wymagają więcej czasu.
Szukaj