Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Matura podstawowa j. litewski lekc indywidualna

lekcja
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje 60-minutową lekcję indywidualną z zakresu przygotowania ucznia do matury z języka litewskiego na poziomie podstawowym. Lekcja się odbywa u nauczyciela. Dodaj opcję dojazdu do klienta, jeśli lekcja powinna się odbyć u ucznia, lub online dla lekcji przeprowadzanych za pomocą Skype I tablicy wirtualnej.
Szukaj