Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Matura rozszerzona z chemii, lekc. grupowa

lekcja
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje 60-minutową lekcję do 1 ucznia w grupie z 3 osób z zakresu przygotowania uczniów do matury z chemii na poziomie rozszerzonym. Lekcja się odbywa u nauczyciela. Dodaj opcję dojazdu do klienta, jeśli lekcja powinna się odbyć u ucznia, lub online dla lekcji przeprowadzanych za pomocą Skype i tablicy wirtualnej.
Szukaj