Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Montaż miski ustępowej

szt.
Dodaję do wyceny
Zakres usługi obejmuje montaż miski ustępowej do posadzki przy pomocy śrub lub do stelaża podtynkowego wraz z podłączeniem do wody i podejścia kanalizacyjnego.
Szukaj