Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Montaż wyłączników i gniazdek elektrycznych

szt.
Dodaję do wyceny
Montaż wyłączników i gniazdek elektrycznych polega na podłączeniu przewodów elektrycznych i ich zamontowaniu w puszkach instalacyjnych. Do wyceny usługi należy podać możliwie precyzyjną ilość wyłączników i gniazdek elektrycznych będących przedmiotem z montażu.
Szukaj