Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Napisanie prostego tekstu, język polski

1000 zzs
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje (copywriting) napisanie prostego tekstu o ogólnej tematyce lub na podstawie materiałów przekazanych przez zleceniodawcę.
Szukaj