Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Odbiór domu do 200 m2

szt.
Dodaję do wyceny
Usługa odbioru domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego czy wtórnego obejmuje: szczegółowe wymiary pomieszczeń i krzywizny ścian, jakości podłóg i posadzek, drzwi, okien i parapetów, piwnic i garażów, a także badanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji oraz CO i grzejników.
Szukaj