Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Opieka dzienna pielęgniarska, 8 godzin

dzień
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje 8-godzinną opiekę pielęgniarską w ciągu dnia. Godziny są dopasowywane do wymogów zleceniodawcy.
Szukaj