Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Przegląd kompleksowy - rower

komplet
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje przegląd podstawowy oraz smarowanie piast, steru kierownicy, suportu, a także centrowanie kół i naprawę innych usterek.
Szukaj