Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Przegląd podstawowy - rower

komplet
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje regulację przerzutek i hamulców, kasowanie luzów kola, steru i suportu, smarowanie napędu, a także naprawę drobnych usterek oraz sprawdzenie ogólne roweru.
Szukaj