Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Przewóz ambulans transportowy w 2 strony z wniesieniem

przejazd
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje podstawienie ambulansu transportowego wraz z kierowcą oraz ratownikiem KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy), pomoc w wniesieniu i zniesieniu pacjenta oraz przejazd na terenie miasta. W przypadku podróży w dwie strony, warto dodać do zlecenia czas postoju transportu pod szpitalem czy placówką.
Szukaj