Sporządzenie i wysłanie JPK na podstawie papierowych dokumentów

szt.
Dodaję do zlecenia
Jestem wykonawcą,
dodaję tę usługę do mojego cennika
Dodaję do cennika
Usługa obejmuje sporządzenie i wysłanie JPK na podstawie maksymalnie 50 dokumentów dostarczonych w formie papierowej.
Szukaj