Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

 

 

Ustawienia panelu użytkownika


Widok Panelu użytkownika?

1.Przejdź do panelu użytkownika

Poniżej możesz zobaczyć informację dotyczące poszczególnych zakładek.


 


Dane kontaktowe
Widok okna z danymi do kontaktu

1. W panelu użytkownika wybierz Ustawienia konta. W podkategorii "Cenniki" w poszczególnych kategoriach głównych
2. Przejdź do zakładki dane adresowe
3. Niektóre z pola jak Twoje imię, miejscowość i telefon kontaktowy są niezbędne dla prawidłowego działania serwisu inne możesz pominąć


Obszar działalności
Zaznacz obszar w jakim mamy poszukiwać dla Cebie zleceń i zamówień. W tym celu:
Widok okna do ustawienia obszaru działalności

1. Chwyć znacznik lokalizacji Lokalizacja i umieść go w miejscu swojej działalności.
2. Ustaw obszar swojej działalności zwiększając lub zmniejszając promień przy pomocy znacznika na mapce lub wpisz odległość w polu formularza.
Uwaga!!!
Lokalizacja, od której tworzymy Twój obszar działalności pobierany z mapy, a nie z miejscowości podanej wyżej. Sprawdź czy jest on prawidłowy i ewentualnie zmień go.

Widok okna do ustawienia obszaru działalności

Wizytówka
Widok okna do edycji wizytówki

Ustaw swoją wizytówkę, którą będzie widoczna po przejściu na twoje konto. W tym celu
1. Przejdź do edycji, by dodać lub zmienić swoją wizytówkę.
2. W polu "Informacje o firmie" napisz krótko o sobie
3. Dodaj plik graficzny np. swoje Logo
4. Zatwierdź zmiany.

Ustawienie powiadomień
Zaznacz o jakich zdarzeniach mamy Cię poinformować.
Widok okna z ustwieniami powiadomień

1. Napisz treść jaką dołączymy do Twoich ofert składanych automatycznie.
2. Poinformujemy Cię gdy Twoja Oferta złoży się automatycznie. Jeśli W twoim cenniku nie było wszystkich usług z zapytania kupującego Twoja Oferta będzie nie pełna.
3. To powiadomienie pojawi się w przypadku, gdy Twoja oferta nie złoży się automatycznie. Takie zapytanie czeka na Twoim koncie na przygotowanie oferty ręcznie lub jego odrzucenie.
4. Gdy Twoja oferta zostanie wybrana przez kupującego, powiadomimy Cię i poprosimy o potwierdzenie zamówienia lub zlecenia, zaproponowanych tam terminów realizacji lub zaproponowanie swoich. Zazwyczaj przed dokonaniem wyboru oferty następuje kontakt ze strony kupującego i omówienie szczegółów i terminów.
5. To powiadomienie pojawia się gdy obie strony potwierdzą zaproponowane terminy.
6. Możemy Cię poinformować także w przypadku odrzucenia Twojej oferty i jej przyczyny. Może to być szczególnie ważne w przypadku zmieniających się trendów rynkowych.
Widok okna z ustwieniami powiadomień


Zmiana hasła
Widok okna zmiany hasła

Wpisz nowe hasło następnie je powtórz i zatwierdź zmiany.

Widok Twojego Cennika
Widok Twojego cennika?

1. Wybierz edycja pozycji, by przejść do edycji parametrów pozycji.
2. Swoją galerię dla danej usługi dodasz po kliknięciu w edycja pozycji. Możesz dodać do 3 zdjęć dla każdej pozycji.
3. By usunąć pozycję ze swojego cennika wybierz usuniecie pozycji.
4. Więcej szczegółów dotyczących danej pozycji z cennika zobaczysz po kliknięciu w nazwę pozycji i przejściu do szczegółów pozycji.
Widok Twojego cennika

Edycja ceny w cenniku
Widok okienka edycji usługi

Po przejściu do edycji widać jej ustawienia w Twoim cenniku.
1. Podaj lub zmień swoją cenę dla podanej jednostki miary.
2. Zaznacz jeśli podana cena jest Twoją ceną minimalną i wymaga doprecyzowania.
3. Cena orientacyjna to cena używana w Twoich ofertach, jeśli nie podasz swojej ceny.
4. Ceny oferowane w cennikach przez innych sprzedawców towarów i usług.

Rabaty dodatkowe

Rabaty dodatkowe to doskonałe narzędzie by uatrakcyjnić Twoją ofertę, zwłaszcza, gdy w swoim cenniku bazujesz na cenach katalogowych serwisu. Automatycznie naliczymy ustawiony przez Ciebie rabat % po przekroczeniu przez Twoją ofertę określonej wartości.
By ustawić Rabat dodatkowy:

Widok zakładaki Rabaty dodatkowe

1. Wybierz dodaj rabatai, by dodać przedział rabatowy
2. Podaj kwotę po przekroczeniu, której zostanie naliczony automatyczny rabat.
3. Podaj % rabatu jaki ma się naliczyć dla całości Twojej oferty po przekroczeniu podanej kwoty.
4. Jeśli chcesz osobiście tworzyć i wysyłać swoje oferty podaj kwotę, od której ta zasada ma obowiązywać oraz zaznacz checkbox "Blokuj AutoOfertę". W takim przypadku Twoje oferty powyżej podanej kwoty nie będą wysyłać się automatycznie i będą czekać w Twoich zapytaniach na osobiste złożenie.
Widok zakładaki Rabaty dodatkowe?

Twoje oferty
Widok ekranu Twoje oferty

W tym miejscu możesz zarządzać swoimi ofertami, zarówno niewysłanymi jak i tymi, które zostały wysłane lub wybrane przez klientów.
1.W zakładce "Niewysłane" widoczne są Twoje wstępnie przygotowane oferty, które nie zostały wysłane automatycznie i czekają na Twoją decyzję. Oferty nie wysyłają się automatycznie gdy jeśli wszystkie usługi z zapytania są w Twoim cenniku lub gdy zablokujesz AutoOferty w rabatach dodatkowych,(zobacz jak)
2. Zakładka "Wysłane" to wszystkie Twoje oferty wysłane potencjalnym klientom zarówno automatycznie jak i osobiście przez Ciebie.
3. Gdy Twoja oferta zostanie wybrana przez klienta, poprosimy Cię o potwierdzenie zaproponowanych przez niego terminów lub podanie swoich. Przed wybraniem oferty, kontrahenci zazwyczaj kontaktują się telefonicznie by ustalić szczegóły i dostępne terminy.
4. Jeśli oferty zostaną zaakceptowane przez obie strony zostaną przeniesione do zakładki "Przyjęte"
5. Oferty odrzucone wraz z przyczyną odrzucenia widoczne są w tej zakładce.
6. Czerwona ikona informuje o tym, że nie wszystkie usługi z zapytania są dodane do Twojego cennika.
7. Po wybraniu Zobacz możesz przejść do szczegółów zapytania lub złożonej oferty.

Zobacz też

Masz pytanie?

 

Szukaj
int(0)