Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Jak składać zlecenia na zleceniomat.pl? Wpisz zlecaną ilość usługi

 

Przed wysłaniem zlecenia możesz zmieniać ilości usług, które się znajdują w "Twoim zleceniu".

 

Wpisuj zlecaną ilość usługi w oparciu o jednostki miary przyporządkowane każdej usłudze.

 

Po wprowadzeniu ostatecznych ilości kliknij przycisk "Przelicz zlecenie" dla sprawdzenia końcowej kwoty zlecenia według orientacyjnych cen katalogowych.

 

W przygotowanych Zestawach wprowadziliśmy już przykładowe ilości, które mogą się różnić od Twojego zapotrzebowania, dlatego warto je sprawdzić i w razie potrzeby zmienić. Jeśli w wybranym zestawie znajdują się usługi, które nie będziesz zlecać do wykonania, w polu "ilość" warto wpisać – 0 (zero). Możesz to zrobić także później edytując „Twoje zlecenie” przed wysłaniem do wyceny przez Wykonawców.

 

 

Szukaj