Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Szlifowanie krawędzi gresu na narożnikach 45 stopni

m.b.
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje szlifowanie płytek pod kątem 45 stopni w celu wykonania narożnika z płytek gresowych.
Szukaj