Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Tłumaczenie ustne, j. japoński

godz.
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje tłumaczenie ustne z języka polskiego na japoński oraz z języka japońskiego na polski. Rozliczenie odbywa się za każdą rozpoczętą godzinę. Jeśli usługa tłumaczenia powinna być wykonana w weekendy oraz inne dni ustawowo wolne od pracy do zlecenia warto dodać również usługę "Dopłata do tłumaczeń ustnych za pracę w weekendy i święta - język japoński".
Szukaj