Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Ułożenie przewodów elektrycznych

m.b.
Dodaję do wyceny
Usługa polega na ułożeniu przewodów elektrycznych na powierzchni nieotynkowanych ścian i sufitów u w przypadku nowo budowanych budynków lub natynkowo przy użyciu dedykowanych uchwytów montażowych. W przypadku wyboru technologii prowadzenia przewodów w peszlach instalacyjnych niezbędne jest wykonanie bruzd instalacyjnych i instalacje przewodów w peszlach. Związane jest to z dopłatami związanymi z tymi dodatkowymi pracami. W zależności od materiałów z jakich są wykonane ściany i sufi należy wybrać odpowiednie usługi.
Szukaj