Wykonanie odwiertu pod studnie głębinową, fi rury osłonowej 108 ml

m.b.
Dodaję do zlecenia
Jestem wykonawcą,
dodaję tę usługę do mojego cennika
Dodaję do cennika
Usługa obejmuje wykonanie odwiertu pod studnie głębinową o średnicy rury usłonowej 108 ml i rury spożywczej do wody 80 ml wraz z uzbrojeniem.
Szukaj