Wykonanie odwiertu pod studnie głębinową, fi rury osłonowej 208 ml

m.b.
Dodaję do zlecenia
Jestem wykonawcą,
dodaję tę usługę do mojego cennika
Dodaję do cennika
Usługa obejmuje wykonanie odwiertu pod studnie głębinową o średnicy rury usłonowej 208 ml i rury spożywczej do wody 125 ml wraz z uzbrojeniem do budowy lub bezpośrednim podłączeniu do budynku.
Szukaj