Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie podejścia grzejnika - miedź lutowana

punkt
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje wykonanie zasilania i powrotu grzejnika typu C (bocznozasilany) lub V (dolnozasilany) długości do 5 m.b. w otulinie termoizolacyjnej od rozdzielacza lub pionu wraz z wykuciem bruzd. Usługa nie zawiera montażu i zawieszenia grzejników do podejścia.
Szukaj