Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie punktu ssącego odkurzacza, mat. miękkie

punkt
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje wykonanie punktu ssącego instalacji odkurzacza centralnego z instalacją i sterowaniem do 8 m.b. z kuciem w materiałach miękkich. W przypadku dłuższych odległości każde kolejne rozpoczęte 8 m.b. instalacji traktowane jest jako kolejny punkt.
Szukaj