Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie punktu wyrzutni odkurzacza, mat. miękkie

punkt
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje wykonanie punktu wyrzutni powietrza instalacji odkurzacza centralnego z instalacją do 2 m.b. wraz z kuciem w materiałach miękkich. W przypadku dłuższych odległości każde kolejne rozpoczęte 2 m.b. instalacji traktowane jest jako kolejny punkt.
Szukaj