Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie zabudowy rur pionów kanalizacyjnych z płyt GK

m.b.
Dodaję do wyceny
W każdym budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym jest konieczność wykonania pionów instalacyjnych. W pionach tych przebiegają zarówno rury kanalizacyjne jak i wodne, a bywa że także centralnego ogrzewania. Najczęściej piony te są wykonywane w pobliżu lub wewnątrz łazienek toalet i kuchni. W zależności od projektu budynku piony te są zamurowane lub nie. W przypadku gdy piony nie są zamurowane konieczne jest ich estetyczne zamaskowanie. Najczęściej zabudowy takie wykonuje się płytami G-K i nazywane są kowerami. W zakres usługi wchodzi wykonanie 1 m.b. zabudowy 25x25 cm, rur pionów kanalizacyjnych i wodnych z konstrukcji z profili metalowych do których przykręcane są płyty gipsowo-kartonowe G-K. Tak przygotowana zabudowa gotowa jest do położenia płytek ściennych lub po zaszpachlowaniu i wyszlifowaniu można ją pomalować.
Szukaj