Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie zbrojenia posadzki siatką stalową

m2
Dodaję do wyceny
Wykonanie zbrojenia posadzki (wylewki betonowej) siatką stalową.
W zakres usługi wchodzi: ułożenie stalowej siatki zbrojącej przed ułożeniem wylewki cementowej.
Szukaj