Cennik

Cennik

Dodanie usługi do Cennika Wykonawcy jest całkowicie bezpłatne i umożliwia otrzymywania od Zleceniodawców zapytań w których dana usługa występuje.

Chcemy by możliwie duża grupa Zleceniodawców i Wykonawców przekonała się do korzyści jakie daje używanie serwisu zleceniomat.pl. Dlatego nie pobieramy żadnych opłat za aktywowanie usług w Cenniku Wykonawcy.

Taki stan będziemy utrzymywać możliwie długo, jednak nawet po wprowadzeniu opłat koszt aktywności usługi w cenniku zaczynać się będzie od 1 gr za dzień. To tylko 0,30 zł za miesiąc aktywności usługi w Cenniku Wykonawcy.

Z konta Wykonawcy punkty są pobierane za:

  • opłacenie aktywnych w cenniku Wykonawcy usług(obecnie nie są pobierane);
  • powiadomienia SMS, koszty głównie zależą od cenników operatorów usługi.