Polityka prywatności

Dodaj zapytanie o cenę

logo
Loading...

Polityka Prywatności


Niniejsza polityka prywatności ma na celu zapoznanie Cię ze stosowanymi przez Serwis zleceniomat.pl procedurami gromadzenia, przetwarzania, edycji i usuwania udostępnionych przez Ciebie danych osobowych. Pojęcia pisane wielką literą użyte w polityce prywatności mają takie sam znaczenie jak przypisane im w Regulaminie Serwisu, chyba, że co innego wynika z niniejszego dokumentu.     

Dokument ten jest załącznikiem do Regulaminu serwisu zleceniomat.pl i stanowi jego integralną część. Akceptując Regulamin Serwisu akceptujesz także niniejszą politykę prywatności i zgadzasz się na stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”),


W przypadku braku akceptacji poniższych zasad prosimy o niekorzystanie z serwisu zleceniomat.pl.

 

 

Jak podchodzimy do Twojej prywatności i bezpieczeństwa danych?


Celem działalności stworzonego przez nas Serwisu jest ułatwienie kontaktu pomiędzy Zleceniodawcami różnego rodzaju usług, a ich potencjalnymi Wykonawcami. Już z racji głównego celu dla którego powstał zleceniomat.pl wynika konieczność gromadzenia i przetwarzania danych. Jednak już na etapie projektowania Serwisu i działających w nim procedur przywiązywaliśmy szczególną uwagę do Twojej prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych. Ma to szczególny wyraz w przypadku Zleceniodawców. Inne podobne portale mogą umożliwić dostęp do Twoich danych wszystkim, którzy wykupią taki dostęp. W zleceniomat.pl Twoje dane kontaktowe zostaną udostępnione jedynie Wykonawcy, którego ofertę ostatecznie wybierzesz, jednocześnie sam otrzymasz dostęp do danych wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę na wykonanie Twojego zlecenia. Wyszliśmy z założenia, że Zleceniodawca nie powinien marnować Twojego czasu na odbieranie niechcianych telefonów czy maili. W procesie wyboru Wykonawcy sam zdecydujesz z którymi Wykonawcami będziesz chciał się skontaktować w celu dokładniejszego omówienia i doprecyzowania złożonej przez nich oferty, a z którymi nie.

Nieco innego podejścia wymagają dane kontaktowe Wykonawców usług. Jako Wykonawca możesz być pewien, że Twoje dane i wykonywane przez Ciebie usługi będą szeroko reklamowane w naszym Serwisie, a Twoja oferta i kontakt do Ciebie na pewno dotrą do Zleceniodawcy. Musisz jedynie zadbać by zlecane usługi były aktywne w Twoim cenniku oraz musisz świadczyć swoje usługi w oczekiwanym przez Zleceniodawcę miejscu.

W celu ochrony udostępnionych przez Ciebie danych stosujemy najlepsze środki, zarówno organizacyjne jak i techniczne. Do udostępnionych przez Ciebie danych ma dostęp ograniczona liczba osób, według ściśle określonych procedur. Dokładamy wszelkich starań by chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem lub wykorzystaniem poprzez unowocześnianie systemu zabezpieczeń wraz z rozwojem technologii. Udostępnione dane są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i europejskim.

 

Jakie dane i po co je zbieramy?


Z usług naszego Serwisu możesz korzystać nie udostępniając nam żadnych danych osobowych, jednak, w takim przypadku możesz jedynie przeglądać Katalog usług, gdzie widoczne są Ceny Katalogowe usług oraz zakres cen oferowanych przez Wykonawców w naszym Serwisie. Zbieramy wówczas jedynie informacje, które są dostępne w logach systemowych naszych serwerów. Są to np.: adres IP, z którego się łączysz, rodzaj Twojego systemu operacyjnego czy wersja przeglądarki internetowej. Dane te są przez nas gromadzone i przetwarzane, by móc jak najlepiej dopracować nasz portal do potrzeb naszych Użytkowników. Dane te są anonimowe i przetwarzane w przygotowaniu zagregowanych statystyk.

Chcąc jednak w pełni korzystać z usług naszego Serwisu wymagane jest zarejestrowanie się w Serwisie. W trakcie procesu rejestracji zbieramy jedynie dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Niektóre informacje są wymagalne, inne nie. Udostępniane przez Ciebie dane to np. :

·         Dane kontaktowe jak Imię, Nazwisko, adres email i telefon komórkowy, niezbędne do prawidłowej komunikacji serwisu z użytkownikiem oraz pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą.

·         Dane adresowe niezbędne do prawidłowej lokalizacji oczekiwanego miejsca realizacji lub świadczenia usług, a także odległości od tych miejsc w jakiej poszukiwani są Zleceniodawcy lub Wykonawcy.

·         Inne informacje dodatkowe umieszczone w odpowiednich polach, jak np. Nazwa Firmy, NIP, informacje o Wykonawcy, adres dodatkowy, poprawiające formę komunikacji oraz usprawniające jego działanie.

·         Dane dotyczące procesu składania Zapytań ofertowych jak: nazwa zlecanej usługi i jej ilość zgodnie z przypisaną jednostką miary, okres oczekiwania na oferty, proponowane daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia i inne informacje dodatkowe umieszczone w odpowiednich polach, przyczynę wyboru oferty. Dane te są zbierane i przetwarzane w celu przygotowania przez mechanizmy Serwisu najatrakcyjniejszych ofert wykonania zlecenia.

·         Dane dotyczące procesu Odpowiedzi na Zapytanie ofertowe jak zaproponowane przez poszczególnych Wykonawców ceny wykonania usług z zapytania, długość udzielanej gwarancji , proponowane daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia i inne dodatkowe informacje.

·         Dane dotyczące opinii i komentarzy, na których nam bardzo zależy, gdyż mogą pomagać i być wykorzystywane w procesie wyboru Wykonawcy.

·         Dane dotyczące Cenników Wykonawcy jak: nazwy wybranych do cenników usług, oczekiwane ceny za ich wykonanie, udzielane dodatkowe rabaty, własne pliki graficzne dodane do serwisu. Dane te są wykorzystywane przez mechanizmy Serwisu w celu przygotowania ofert wykonania zlecenia.


Nie umieszczaj swoich danych w miejscach do tego nieprzeznaczonych np. w dodatkowych informacjach dotyczących zlecenia. W przeciwieństwie do innych portali nie sprawdzamy jakie informacje tam umieszczasz. Zamieszczasz je na własną odpowiedzialność, ze świadomością, że dostęp do nich mogą mieć wszyscy użytkownicy Serwisu.

Niektóre z informacji wykorzystujemy do badania twoich zachowań na naszym portalu. Dzięki tym informacjom możemy nieustannie poprawiać funkcjonalność naszego serwisu, a także egzekwować zasady Regulaminu lub rozstrzygać ewentualne spory i reklamacje.

 

Jak podglądnąć, edytować lub usunąć dane?


Dane użytkownika powinny być zawsze aktualne. Udostępnione przez Ciebie dane są widoczne po zalogowaniu na Twoim Koncie użytkownika. Masz w tym miejscu wgląd i możliwość edycji swoich danych.

W przypadku, gdybyś chciał usunąć swoje dane z naszego Serwisu, powinieneś wysłać takie żądanie za pośrednictwem 
formularza w dziale kontakt. Twoje zgłoszenie rozpatrzymy w ciągu 14 dni i jeżeli nie toczą się w stosunku do Ciebie żadne postępowania wewnętrzne lub zewnętrzne (związane z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa, Regulaminu Serwisu lub toczącym się sporem) twoje dane zostaną usunięte.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie masz prawa?

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Ciebie  w Serwisie jest VAIACOM Sp. z o. o., Zgody 8/9, 31-950 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000469186, NIP: 678-314-81-69, REGON 122895436.

 

Twoje dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane: dla potrzeb świadczenia usług opisanych w Regulaminie Serwisu i/lub wysyłki informacji handlowych drogą mailową.

 

Administrator danych osobowych informuje że Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane przetwarzanie polega na filtrowaniu zamieszczanych przez Ciebie Zapytań ofertowych lub składanych Ofert pod kątem branż i dopasowanie do Twoich wymagań odpowiednich propozycji przez partnerów handlowych Administratora danych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przez Ciebie drogą mailową informacji handlowych od partnerów Administratora danych osobowych zawierających konkretne oferty produktów odpowiadające Twojemu zapotrzebowaniu wskazanemu w Zapytaniu ofertowym lub Ofercie.

 

Administrator danych osobowych będzie wykorzystywał Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, w szczególności do czasu zgłoszenia żądania usunięcia Konta, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o świadczenie usług,  zgłoszenia żądania zaprzestania wysyłki informacji handlowych.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rejestracji Konta i/lub wykonania umowy o świadczenie usług przez Administratora danych osobowych  i/lub wysyłki informacji handlowych drogą mailową.

 

Administrator danych osobowych informuje Cię także, że masz, w każdym czasie, prawo przenoszenia swoich danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Ciebie cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Masz także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka plików COOKIE


Stosując się do przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne zamieszczamy informacje o stosowanych przez Serwis zleceniomat.pl plikach cookie.

Ciasteczka (z j. ang. cookies) to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet, smartphone itp.). Pliki te nie są związane z konkretnymi osobami, pozwalają rozpoznać jedynie urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W zleceniomat.pl pliki cookies zapisują aktywność danego użytkownika w Serwisie. Ułatwiają one poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji Serwisu. Poza tym ciasteczka stosowane są również do utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu) przez co użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu, wyświetlanych reklamach, udziale w sondach lub przy tworzeniu koszyka zleceń. Pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres zalogowania w Serwisie, a także po wylogowaniu z Serwisu i zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Istnieje również możliwość umieszczania plików cookies przez współpracujące z nami podmioty zewnętrzne jak np. Google gromadzące i analizujące dla nas anonimowe dane statystyczne.

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. 

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia dla poszczególnych przeglądarek można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej:

·         Internet Explorer

·         Firefox

·         Opera

·         Chrome


Ciasteczka nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika czy ustalania jego tożsamości. Informacje w nich zawarte, nie zawierają żadnych danych osobowych dotyczących Użytkownika.

 

Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie na Twoim komputerze plików cookies.  Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie

 

Postanowienia końcowe


Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym czasie z ważnych przyczyn (np. zmiana obowiązujących przepisów prawa, zmiana zasad korzystania z Serwisu) o czym poinformuje użytkowników z 14 dniowym wyprzedzeniem.

O zmianie treści polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika.

Odmowa wyrażenia zgody na zmiany w polityce prywatności jest równoznaczna z rezygnacją użytkownika z usług Serwisu.

Rejestracja lub logowanie użytkownika po dacie wprowadzenia zmian w polityce prywatności oznacza akceptację polityki prywatności w nowym brzmieniu.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących w szczególności Regulaminu, polityki prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu w zakładce Kontakt.