Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Drenaż

Montaż osadników rynnowych

Zakres prac obejmuje montaż osadników rynnowych wraz z podłączeniem do instalacji odwadniającej rynny. Osadniki powinny zostać obmurowane by wyeliminować ich przemieszczanie się.
Jednostka miary: szt.

Cena: 25,00 pln

Zobacz
Wykonanie instalacji odwadniającej do rynien

Zakres prac obejmuje montaż rur kanalizacyjnych poniżej poziomu przemarzania gruntu i podłączenie ich do studni rewizyjnej przy pomocy wkładki in-situ. W zakres usługi nie wchodzą prace ziemne
Jednostka miary: m.b.

Cena: 25,00 pln

Zobacz
Montaż studzienki rewizyjnej

Zakres usługi obejmuje montaż studzienki rewizyjnej do instalacji drenażowej lub instalacji odpływu rynien.
Jednostka miary: szt.

Cena: 100,00 pln

Zobacz
Szukaj