Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Konserwacja podwozia

szt.
Dodaję do wyceny
Konserwacja podwozia

Co wchodzi w zakres usługi?

Konserwację pojazdów samochodowych prowadzi się głównie w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu czynników zewnętrznych na samochód, przeciwdziałania przedwczesnemu zużyciu elementów pojazdu oraz przede wszystkim w celu ochrony pojazdu przed korozją.
Przed przystąpieniem do konserwacji podwozia demontujemy wszystkie elementy utrudniające jej wykonanie tj. plastikowe elementy osłaniające podwozie, progi i nadkola oraz w zależności od konstrukcji odkręcamy lub zabezpieczamy układ wydechowy, przewody i linki hamulcowe. Następnie specjalistycznymi preparatami chemicznymi myjemy podwozie usuwając wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Kolejną czynnością jest piaskowanie lub mechaniczne oczyszczenie ognisk korozji. Po oczyszczeniu podwozia
z rdzy nakładamy antykorozyjny środek penetrujący którego zadaniem jest zahamowanie rozwoju korozji oraz możliwie najszersza neutralizacja rdzy poprzez utworzenie adsorbcyjnej warstwy ochronnej. Miejsca nie całkowicie oczyszczone z korozji zabezpieczamy dodatkowo farbą przeznaczoną do gruntowania, która stanowi antykorozyjną powłokę podkładową. Ostatnim krokiem zabezpieczenia podwozia przed korozją i jej przykrymi konsekwencjami jest napylenie za pomocą specjalnych dozowników, dyszy oraz pistoletów ciśnieniowych środka konserwującego podwozie. Tak naniesiona ochronna warstwa (zalecane 2 - 3 mm) środka do konserwacji powinna schnąć w ciepłym pomieszczeniu ok. 12 godzin, a po jego wyschnięciu można dopiero przystąpić do montażu zdemontowanych elementów osłaniających podwozie, progi i nadkola. Usługa obejmuje konserwację podwozia wraz z profilami zamkniętymi podłużnic, a według powyższego opisu powinna trwa min. 3 dni.

Czego nie obejmuje wykonanie usługi?

Jeśli w trakcie oczyszczania podwozia z ognisk korozji wystąpi przedziurawienie blachy, wówczas naprawa blacharska takiego uszkodzenia nie będzie wykonana w ramach niniejszej usługi.
Ponadto konserwacja podwozia nie obejmuje naniesienia powłoki antykorozyjnej drzwi, klapy, maski oraz błotników, a także profili zamkniętych - progów. Również w jej zakresie nie wykonujemy konserwacji komory silnika. Wyżej wymienione czynności stanowią zakres prac konserwacji antykorozyjnej samochodu osobowego.
Szukaj