Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Korepetycje z chemii dla uczniów, lekc. indywidualna

lekcja
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje 60-minutową lekcję indywidualną z chemii dla uczniów gimnazjum, liceum I technikum. Lekcja się odbywa u nauczyciela. Dodaj opcję dojazdu do klienta, jeśli lekcja powinna się odbyć u ucznia, lub online dla lekcji przeprowadzanych za pomocą Skype I tablicy wirtualnej.
Szukaj