Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Kurs spawania blach metodą TIG 141(CrNi) - poziom 2

kurs
Dodaję do wyceny
Kurs trwa 80 godzin (10 dni). Cena kursu nie zawiera ceny egzaminu.
Szukaj