Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Malowanie

Malowanie rur wod-gaz-co do śr. 50 mm

Malowanie rur wod-gaz-co do średnicy 50 mm polega pomalowaniu rur ze wszystkich stron przystosowaną do tego celu farbą. Do wyceny usługi należy podać możliwie precyzyjną długość w metrach bieżących rur wod-gaz-co będących przedmiotem malowania.
Jednostka miary: m.b.

Cena: 8,00 pln

Zobacz
Szukaj