Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Montaż skrzynki rozdzielnicy 12/24 mod., mat. miękkie

szt.
Dodaję do wyceny
Usługa zawiera montaż obudowy rozdzielnicy (12/24 moduły). Zakres usługi obejmuje wykucie otworu pod rozdzielnicę w ścianach z materiałów miękkich oraz montaż skrzynki rozdzielicy. Cena za montaż nie zawiera kosztów użytych materiałów.
Szukaj