Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Napisanie tekstów na stronę internetową, język polski

1000 zzs
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje napisanie treści na stronę na podstawie dostarczonych materiałów przez zleceniodawcę (np. na podstrony "O nas", "Oferta", "Strona główna").
Szukaj