Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Opieka dzienna pielęgniarska, 12 godzin

dzień
Dodaję do wyceny
Usługa obejmuje 12-godzinną opiekę pielęgniarską w ciągu dnia. Godziny są dopasowywane do wymogów zleceniodawcy.
Szukaj