Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Serwis podstawowy - snowboard

szt
Dodaję do wyceny
Usługa serwisu podstawowego snowboardu obejmuje wyrównanie ślizgu i krawędzi, wykonanie struktury ślizgu, ostrzenie krawędzi dolnych i bocznych, smarowanie na gorąco wraz z polerowaniem.
Szukaj