Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie punktu gniazda 3-fazowego

punkt
Dodaję do wyceny
Usługa zawiera wykonanie punktu instalacyjnego gniazdka trójfazowego (400V) natynkowo lub podtynkowo. Zakres usługi obejmuje montaż przewodów do 8 m.b. bez peszli oraz puszki instalacyjnej. W przypadku dłuższych odległości każde kolejne rozpoczęte 8 m.b. ułożenia przewodów traktowane jest jako kolejny punkt instalacji elektrycznej. Cena za wykonanie punktu instalacji nie zawiera kosztów użytych materiałów np. przewodów, peszli czy puszek.
Szukaj