Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie punktu oświetlenia kinkietowego wew.

punkt
Dodaję do wyceny
Usługa zawiera wykonanie punktu oświetlenia wewnętrznego kinkietowego natynkowo lub podtynkowo. Zakres usługi obejmuje montaż przewodów do 8 m.b. bez peszli. W przypadku dłuższych odległości każde kolejne rozpoczęte 8 m.b. ułożenia przewodów traktowane jest jako kolejny punkt instalacji elektrycznej. Cena za wykonanie punktu instalacji nie zawiera kosztów użytych materiałów np. przewodów, peszli czy puszek.
Szukaj