Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie wykopu minikoparką, głębokość do 0,8 m

m.b.
Dodaję do wyceny
Szukaj