Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie gładzi szpachlowej na ścianie

Wykonanie gładzi szpachlowej na ścianie
m2
Dodaję do wyceny
Położenie gładzi szpachlowej na ścianie polega wyrównaniu powierzchni ścian za pomocą odpowiednich gładzi szpachlowych i późniejszym wyszlifowaniu ich za pomocą siatki lub papieru ściernego do stanu gładkiej i równej powierzchni. Do wyceny usługi należy podać w metrach kwadratowych sumę powierzchni ścian, na którym wykonana będzie gładź szpachlowa. Prawidłowo wykonana gładź szpachlowa jest bez jakichkolwiek fałdów pofalowań lub nierówności powierzchni.
Szukaj