Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

Wykonanie gładzi szpachlowej na suficie

m2
Dodaję do wyceny
Położenie gładzi szpachlowej na suficie polega wyrównaniu powierzchni sufitu za pomocą odpowiednich gładzi szpachlowych i późniejszym wyszlifowaniu jej za pomocą siatki lub papieru ściernego do stanu gładkiej i równej powierzchni. Do wyceny usługi należy podać w metrach kwadratowych sumę powierzchni sufitu na którym wykonana będzie gładź szpachlowa. Prawidłowo wykonana gładź szpachlowa jest bez jakichkolwiek fałdów pofalowań lub nierówności powierzchni sufitu.
Szukaj